Panacur AquaSol (fenbendazole) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QP52AC13

A.IZDELOVALEC, ODGOVORENZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca, ki je odgovoren za sprostitev serije

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francija

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Zdravilna učinkovina Panacur AquaSol je dovoljena učinkovina, kot je navedena v tabeli 1 priloge Uredbe Komisije /EU št. 37/2010:

Farmakološko

Marker

Živalska vrsta

MRL

Ciljna

Druge

Terapevtske

aktivna snov

ostanek

 

 

tkiva

določbe

indikacije

fenbendazol

Vsota

vse živalske

50 µg/kg

mišice

Pri prašičih

Antiparazitiki/sred-

 

ostankov, ki

vrste, ki se

50 µg/kg

maščevje

in perutnini

stva proti

 

se lahko

uporabljajo za

500 µg/kg

jetra

se MRL v

endoparazitom

 

izločijo in ki

prehrano,

50 µg/kg

ledvice

maščevju

 

 

oksidirajo v

razen rib

10 µg/kg

mleko

nanaša na

 

 

oksfendazol

 

1300 µg/kg

jajca

»kožo in

 

 

sulfon

 

 

 

maščevje v

 

 

 

 

 

 

naravnem

 

 

 

 

 

 

razmerju«.

 

 

 

 

 

 

 

 

Za pomožne snovi, navedene v poglavju 6.1 SPC , tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji