Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Označevanje - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis AR-T DF
ATC: QI09AB04
Substanca: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis AR-T DF, suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V odmerku po 2 ml:

-≥ 6,2 log2 toksin nevtralizirajočega titra1 proteina dO (netoksični delecijski derivat dermonekrotičnega toksina Pasteurella multocida)

-≥ 5,5 log2 aglutinacijskega titra1 inaktiviranih celic bakterije Bordetella bronchiseptica

150 mg dl-alfa-tokoferol acetata

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 ml (10 odmerkov), steklena viala

50 ml (25 odmerkov), steklena viala

20 ml (10 odmerkov), viala iz PET

50 ml (25 odmerkov), viala iz PET

100 ml (50 odmerkov), viala iz PET

250 ml (125 odmerkov), viala iz PET

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Prašiči (svinje in mladice)

6.INDIKACIJE

Cepivo proti progresivnemu atrofičnemu rinitisu.

7.NAČIN UPORABE IN DAJANJA

i.m.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE(SO) POTREBNA

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI'' TER POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Samo za živali - samo na veterinarski recept.

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN POGLEDA IN DOSEGA OTROK''

Zdravilo shranjujte izven pogleda in dosega otrok.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/00/026/001

EU/2/00/026/002

EU/2/00/026/003

EU/2/00/026/004

EU/2/00/026/005

EU/2/00/026/006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

[Viale po 100 ml in 250 ml]

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis AR-T DF, suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V odmerku po 2 ml:

-≥ 6,2 log2 toksin nevtralizirajočega titra1 proteina dO

-≥ 5,5 log2 aglutinacijskega titra1 inaktiviranih celic bakterije Bordetella bronchiseptica

dl-alfa-tokoferol acetata

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml (50 odmerkov)

250 ml (125 odmerkov)

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Prašiči (svinje in mladice)

6.INDIKACIJE

Cepivo proti progresivnemu atrofičnemu rinitisu

7.NAČIN UPORABE IN DAJANJA

i.m.

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE(SO) POTREBNA

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI'' TER POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Samo za živali - samo na veterinarski recept

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN POGLEDA IN DOSEGA OTROK''

Zdravilo shranjujte izven pogleda in dosega otrok.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/00/026/001-006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

[Viale po 20 ml in 50 ml]

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis AR-T DF

2.KOLIČINA ZDRAVILNEUČINKOVINE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

3.VSEBINA IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml (10 odmerkov)

50 ml (25 odmerkov)

4.NAČIN(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali

Komentarji