Porcilis AR-T DF (protein dO (non-toxic deletion derivative...) – Navodilo za uporabo - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis AR-T DF
ATC: QI09AB04
Substanca: protein dO (non-toxic deletion derivative of Pasteurella multocida dermonecrotic toxin) / inactivated Bordetella bronchiseptica cells
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO

Porcilis AR-T DF, suspenzija za injiciranje za prašiče

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in izdelovalec: Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis AR-T DF, suspenzija za injiciranje za prašiče

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN(E)

V odmerku po 2 ml:

Zdravilne učinkovine:

- protein dO (netoksični delecijski derivat dermonekrotičnega

toksina bakterije Pasteurella multocida)

≥ 6,2 log2 toksin nevtralizirajočega

titra1

≥ 5,5 log2 aglutinacijskega titra2

- inaktivirane celice bakterije Bordetella bronchiseptica

1Srednji toksin nevtralizirajoči titer je določen po ponovljeni vakcinaciji s polovičnim odmerkom pri kuncih.

2Srednji aglutinacijski titer je določen po enkratni vakcinaciji s polovičnim odmerkom pri kuncih.

Adjuvans:

 

dl-alfa-tokoferol acetat

150 mg

Pomožna snov:

 

Formaldehid

≤1 mg

4.INDIKACIJE

Zmanjšanje kliničnih znakov progresivnega atrofičnega rinitisa pujskov s pasivno peroralno imunizacijo prek kolostruma aktivno imuniziranih mater.

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Na splošno se lahko pri nekaterih prašičih na dan cepljenja ali naslednji dan prehodno poveča telesna temperatura povprečno za 1,5 °C, pri nekaterih prašičih do 3 °C, kar lahko vodi do abortusa.. Na dan

cepljenja se lahko zmanjšata aktivnost in tek in se pojavi prehodna oteklina na mestu injiciranja (največji premer je 10 cm), ki traja do dveh tednov. V zelo redkih primerih se lahko pojavijo druge takojšnje preobčutljivostne reakcije, npr. bruhanje, dispneja in šok.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Prašiči (svinje in mladice).

8.ODMEREK ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Dajte en odmerek po 2 ml intramuskularno prašičem, starim 18 tednov in starejšim. Cepivo je najbolje dajati za uho.

Shema cepljenja:

Prvo cepljenje: en odmerek (2 ml) za enega prašiča, nato drugi odmerek 4 tedne po prvem. Prvi odmerek je treba dati 6 tednov pred pričakovano prasitvijo.

Revakcinacija: en odmerek (2 ml) 2 do 4 tedne pred vsako naslednjo prasitvijo.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Cepivo pred uporabo ogrejte na sobno temperaturo.

Pred uporabo in občasno med njo dobro pretresite.

Pazite, da ne bi prišlo do kontaminacije.

10.KARENCA

Nič dni

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte izven dosega in pogleda otrok. Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C). Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na zunanji ovojni. Rok uporabnosti po prvem odpiranju viale: 10 ur.

12.POSEBNO(A) OPOZORIL(O)A

Posebna opozorila za uporabo pri živalih

Cepite samo zdrave živali

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo

V primeru nenamernega samoinjiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Uporaba v obdobju brejosti, laktacije in nesnosti

Zdravilo se lahko uporablja v obdobju brejosti.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij

O varnosti ter učinkovitosti ob sočasni uporabi tega cepiva s katerim koli drugim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini ni podatkov. Zato se za uporabo tega cepiva pred ali po uporabi katerega koli drugega zdravila odločamo od primera od primera.

Inkompatibilnosti

Ne mešajte z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/

15.DRUGE INFORMACIJE

Pasteurella multocida, ki izloča dermonekrotični toksin, povzroča atrofijo nosnih školjk pri progresivnem atrofičnem rinitisu. Kolonizacijo površine nosne sluznice s Pasteurello multocido najpogosteje pospeši okužba z Bordetello bronchiseptico. Cepivo vsebuje netoksični rekombinantni derivat toksina Pasteurelle multocide in inaktivirane celice Bordetelle bronchiseptice. Imunogeni so vgrajeni v adjuvans na osnovi dl-alfa-tokoferola. Novorojeni pujski pridobijo pasivno imunost s kolostrumom cepljenih svinj ali mladic.

Zloženka z eno vialo po 20 ml ali 50 ml iz stekla 1. hidrolitične skupine

Zloženka z eno vialo po 20 ml, 50 ml, 100 ml ali 250 ml iz tereftalata [PET]

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Komentarji