Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Substanca: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC (IZDELOVALCI) BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE (ZDRAVILNIH UČINKOVIN) IN IMETNIK(I) DOVOLJENJ(A) ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN (ODGOVORNI) ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcac biološke zdravilne učinkovine Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

Intervet UK Ltd

Walton Manor, Walton, Milton Keynes

Buckinghamshire, MK7 7AJ, Združeno kraljestvo

Ime in naslov izdelovalca, odgovornega za sprostitev serije

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovine biološkega izvora, namenjene vzbujanju pasivne imunosti, niso vključena v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC so dovoljene snovi, za katere tabela 1 priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem cepivu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št.

470/2009.

Komentarji