Porcilis ColiClos (Clostridium perfringens type C /Escherichia...) – Označevanje - QI09AB08

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis ColiClos
ATC: QI09AB08
Substanca: Clostridium perfringens type C /Escherichia coli F4ab /E. coli F4ac /E. coli F5 /E. coli F6 /E. coli LT
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI ¸

ŠKATLA

Kartonska škatla z vialo po 20, 50, 100, 200 ali 250 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis ColiClos suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

 

V odmerku po 2 ml:

 

 

E. coli: fimbrijski adhezin F4ab

titer protiteles ≥ 9,7 log2

 

 

fimbrijski adhezin F4ac

titer protiteles ≥ 8,1 log2

 

 

fimbrijski adhezin F5

titer protiteles ≥ 8,4 log2

 

 

fimbrijski adhezin F6

titer protiteles ≥ 7,8 log2

 

 

LT toksoid

titer protiteles ≥ 10,9 log2

 

C. perfringens: toksoid tip C

≥ 20 IE

 

dl-α-tokoferilacetat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

20 ml (10 odmerkov)

 

 

50 ml (25 odmerkov)

 

 

 

 

 

100 ml (50 odmerkov)

 

 

 

 

 

200 ml (100 odmerkov)

 

 

 

 

250 ml (125 odmerkov)

 

 

 

 

 

5.

CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

 

Prašiči (svinje in mladice)

6.INDIKACIJE

7.NAČIN UPORABE IN DAJANJA

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

EXP {mesec/leto}

Načeto vialo porabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI'' IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali –Rp-Vet.

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM''

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

Wim deKörverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/12/141/001

EU/2/12/141/002

EU/2/12/141/003

EU/2/12/141/004

EU/2/12/141/005

EU/2/12/141/006

EU/2/12/141/007

EU/2/12/141/008

EU/2/12/141/009

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA ZA VIALO

100, 200 in 250 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis ColiClos suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

V odmerku po 2 ml:

E. coli: fimbrijski adhezin F4ab fimbrijski adhezin F4ac fimbrijski adhezin F5 fimbrijski adhezin F6

LT toksoid

C. perfringens: toksoid tip C

titer protiteles ≥ 9,7 log2 titer protiteles ≥ 8,1 log2 titer protiteles ≥ 8,4 log2 titer protiteles ≥ 7,8 log2 titer protiteles ≥ 10,9 log2

≥ 20 IE

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml (50 odmerkov)

200 ml (100 odmerkov)

250 ml (125 odmerkov)

5.CILJNE VRSTE

Prašiči (svinje in mladice)

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto vialo porabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI PREVIDNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI'' IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp-Vet.

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM''

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJA ZA PROMET

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA ZA VIALO

20, 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis ColiClos suspenzija za injiciranje

Piktogram prašiča

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

E.coli: fimbrijski adhezini, LT toksoid

C. perfringens: toksoid

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml (10 odmerkov)

50 ml (25 odmerkov)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

EXP {mesec/leto}

Načeto vialo porabite v 10 urah.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali

Komentarji