Porcilis PCV ID (Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV ID
ATC: QI09AA07
Substanca: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International B.V.

Porcilis PCV ID

cepivo proti prašičjemu cirkovirusu (inaktivirano)

To je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR) za zdravilo Porcilis PCV ID. Pojasnjuje, kako je agencija ocenila to zdravilo za uporabo v veterinarski medicini, na podlagi česar je priporočila njegovo odobritev v Evropski uniji (EU) in pogoje njegove uporabe. Povzetek ni namenjen zagotavljanju praktičnih nasvetov o njegovi uporabi.

Za praktične informacije o uporabi zdravila Porcilis PCV ID naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Kaj je zdravilo Porcilis PCV ID in za kaj se uporablja?

Zdravilo Porcilis PCV ID je cepivo za uporabo v veterinarski medicini proti okužbi s prašičjim cirkovirusom tipa 2 (PCV2) pri prašičih. Cepivo se uporablja za zmanjšanje viremije (prisotnosti virusa v krvi), virusnega bremena v pljučih in limfnih tkivih ter izločanja virusa. Prav tako se uporablja za zmanjšanje izgube dnevnega prirasta telesne mase in umrljivosti, povezanih z okužbo s prašičjim cirkovirusom tipa 2 (PCV2). Okužba s prašičjim cirkovirusom tipa 2 je zelo pogosta, tako da so s tem okužene skoraj vse črede prašičev. PCV2 je znan kot primarni povzročitelj sindroma poodstavitvenega hiranja (PMWS), povezujemo pa ga tudi s številnimi drugimi boleznimi, ki jih v Evropi poznamo pod skupnim imenom prašičje cirkovirusne bolezni (PCVD), ki med drugim vključujejo prašičji respiratorni bolezenski kompleks (PRDC), enteritis in reproduktivne motnje. Prašičje cirkovirusne bolezni imajo velik vpliv na prašičerejo.

Zdravilo Porcilis PCV ID vsebuje zdravilno učinkovino antigensko podenoto ORF2 prašičjega cirkovirusa

(PCV2).

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Za kaj se zdravilo Poulvac E. coli uporablja?

Zdravilo Porcilis PCV ID je na voljo v obliki emulzije za injiciranje in se izdaja le na recept. Cepivo se daje pitancem od tretjega tedna starosti naprej z enkratnim injiciranjem v kožo na stranskem delu vratu, hrbtu ali zadnji nogi. Zaščita pred virusom PCV2 se razvije dva tedna po cepljenju in traja

23 tednov po njem. Cepivo se daje z ustrezno napravo brez igle za injiciranje v kožo.

Za več informacij glejte navodilo za uporabo.

Kako zdravilo Porcilis PCV ID deluje?

Zdravilo Porcilis PCV ID je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznijo. Cepivo vsebuje majhne količine beljakovine iz virusa PCV2. Cepivo ne vsebuje živega virusa PCV2, zato ta ne more povzročati bolezni. Ko prašiči prejmejo cepivo Porcilis PCV ID, imunski sistem živali prepozna beljakovino iz virusa kot

„tujek“ ter se nanj odzove tako, da sproži aktivni imunski odziv. Ob ponovni izpostavitvi živali virusu v prihodnosti se bo imunski sistem tako hitreje odzval. To pomaga zmanjšati viremijo, virusno breme v pljučih in limfnih tkivih ter izločanje virusa pri okužbi s PCV2. Prav tako se uporablja za zmanjšanje izgube dnevnega prirasta telesne mase in umrljivosti, povezanih s to okužbo.

Zdravilo Porcilis PCV ID vsebuje tudi dodatka, lahko mineralno olje in dl-α-tokoferil acetat, ki povečata imunski odziv.

Kakšne koristi je zdravilo Porcilis PCV ID izkazalo v študijah?

Cepivo so najprej proučevali v več laboratorijskih študijah pri prašičih. Laboratorijske študije so pokazale, da je cepivo svoj polni učinek proti OCV2 doseglo v dveh tednih in da je zaščita trajala

23 tednov po cepljenju.

Zdravilo Porcilis PCV ID so raziskali tudi v treh terenskih študijah na prašičjih farmah, na katerih je bila prisotna okužba s PCV2. Glavni merili učinkovitosti sta bili povprečni dnevni prirastek telesne mase med zaključnim obdobjem (pitanjem prašičev v obdobju pred zakolom) in viremija virusa PCV2 (prisotnost virusa v krvi). V vseh treh študijah je bil povprečni dnevni prirastek telesne mase med zaključnim obdobjem pri prašičih, cepljenih s cepivom Porcilis PCV ID, znatno večji kot pri necepljenih prašičih. Podobno je bila tudi viremija virusa PCV2 pri cepljenih prašičkih znatno manjša kot pri necepljenih.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Porcilis PCV ID?

Najpogostejši neželeni učinek cepiva Porcilis PCV ID (opažen pri več kot 1 prašiču od 10) je kratkotrajna lokalna reakcija s trdimi nebolečimi oteklinami premera do 2 cm, ki izginejo v petih tednih po cepljenju.

Za celoten seznam omejitev glejte navodilo za uporabo.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodilo za njegovo uporabo so bile vključene informacije o varnosti, vključno s previdnostnimi ukrepi, ki jih morajo upoštevati zdravstveni delavci in lastniki ali skrbniki živali.

Zdravilo Porcilis PCV ID je emulzija, ki vsebuje mineralno olje. Nenamerno injiciranje lahko povzroči hude bolečine in otekline, zlasti ob injiciranju v sklep ali prst na roki – brez takojšnje zdravniške oskrbe lahko pride do izgube prsta. V primeru nenamernega injiciranja cepiva je treba nemudoma poiskati zdravniško pomoč, četudi je bila morda injicirana zelo majhna količina. Zdravniku je treba pokazati navodilo za uporabo. Če bolečina ne izgine po več kot 12 urah, se je treba ponovno posvetovati z zdravnikom.

Kako dolgo traja karenca pri živalih za proizvodnjo hrane?

Karenca je čas, ki mora preteči po uporabi zdravila, preden se lahko žival zakolje in meso uporabi za prehrano ljudi.

Karenca za meso prašičev, zdravljenih s cepivom Porcilis PCV ID, je nič dni, kar pomeni, da ni obvezne čakalne dobe.

Za kaj se zdravilo Porcilis PCV ID uporablja?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri agenciji je zaključil, da so koristi zdravila Porcilis PCV ID večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se odobri za uporabo v EU.

Druge informacije o zdravilu Porcilis PCV ID

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Porcilis PCV ID, veljavno po vsej Evropski uniji, izdala 28. avgusta 2015.

Celotno evropsko javno poročilo o oceni zdravila Porcilis PCV ID je na voljo na spletni strani agencije: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Za več informacij o zdravljenju z zdravilom Porcilis PCV ID naj lastniki ali skrbniki živali preberejo navodilo za uporabo ali se posvetujejo z veterinarjem ali farmacevtom.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen julija 2015.

Komentarji