Porcilis PCV ID (Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV ID
ATC: QI09AA07
Substanca: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International B.V.

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine in izdelovalca, odgovornega za sproščanje serij

INTERVET INTERNATIONAL B.V. Wim de Körverstraat 35

Boxmeer 5831AN Nizozemska

B.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet

C. NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA ( MRL)

Učinkovina biološkega izvora, namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC, so bodisi dovoljene snovi, za katere tabela 1 priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so

uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Komentarji