Porcilis PCV M Hyo (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Označevanje - QI09AL

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV M Hyo
ATC: QI09AL
Substanca: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen, Mycoplasma hyopneumoniae strain ATCC 25934 (inactivated)
Proizvajalec: Intervet International B.V.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV M Hyo emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek po 2 ml vsebuje:

 

 

PCV2, antigenska podenota ORF2

≥ 2828 AU

 

Inaktivirana M. hyopneumoniae

≥ 2,69 RPU

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

20 ml

 

 

 

 

 

 

 

50 ml

 

 

 

 

 

 

 

100 ml

 

 

 

 

 

200 ml

 

 

 

 

 

500 ml

 

 

 

 

 

10x20

ml

 

 

 

 

10x50 ml

 

 

 

 

10x100 ml

 

 

 

10x200 ml

 

 

 

10x500 ml

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Prašiči pitanci

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samo-injiciranje je nevarno.

10.EXPIRY DATE

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN POGLEDA IN DOSEGA OTROK”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV

5831 AN Boxmeer

NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/14/175/001 (20 ml)

EU/2/14/175/002 (50 ml)

EU/2/14/175/003 (100 ml)

EU/2/14/175/004 (200 ml)

EU/2/14/175/005 (500 ml)

EU/2/14/175/006 (10x20 ml)

EU/2/14/175/007 (10x50 ml)

EU/214/175/008 (10x100 ml)

EU/2/14/175/009 (10x200 ml)

EU/2/14/175/010 (10x500 ml)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Viale po 100, 200 in 500 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV M Hyo emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek po 2 ml vsebuje:

 

 

PCV2, antigenska podenota ORF2

≥ 2828 AU

 

Inaktivirana M. hyopneumoniae

≥ 2,69 RPU

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

Emulzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

100 ml

 

 

200 ml

 

 

 

500 ml

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Prašiči pitanci

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Nenamerno samo-injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE IZVEN POGLEDA IN DOSEGA OTROK”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV

5831 AN Boxmeer

NIZOZEMSKA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viale po 20 in 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV M Hyo [piktogram prašiča]

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

PCV2, antigenska podenota ORF2

Inaktivirana M. hyopneumoniae

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite v 8 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

Komentarji