Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV
ATC: QI09AA07
Substanca: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

A.IZDELOVALCI BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalcev biološke zdravilne učinkovine

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

Burgwedel Biotech GmbH

Im Langen Felden 5

30938 Burgwedel

Nemčija

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

B.POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina biološkega izvora, namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC tabela 1 (dovoljene snovi), za katere tabela 1 priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo (ES) št. 470/2009.

Komentarji