Porcilis PCV (porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Označevanje - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV
ATC: QI09AA07
Substanca: porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla (20, 50, 100, 200 in 500 ml)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV, emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En odmerek po 2 ml vsebuje:

cirkovirus prašičev, tip 2, antigenska podenota ORF2: 4.5 log2 enot ELISA

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

20 ml

50 ml

100 ml

200 ml

500 ml

10 x 20 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 200 ml

10 x 500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE JE POTREBNO

Nenamerno injiciranje je nevarno. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. Pred uporabo dobro pretresite.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali – Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKE DOVOLJENJ ZA PROMET

EU/2/08/091/001

 

 

 

 

20 ml

EU/2/08/091/002

 

50 ml

 

EU/2/08/091/003

100 ml

 

EU/2/08/091/004

200 ml

 

EU/2/08/091/005

500 ml

EU/2/08/091/006

10 x 20 ml

 

EU/2/08/091/007

10 x 50 ml

 

EU/2/08/091/008

10 x 100 ml

 

EU/2/08/091/009

10 x 200 ml

EU/2/08/091/010

10 x 500 ml

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viale (100, 200 in500 ml}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV, emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

En odmerek po 2 vsebuje:

PCV2, antigenska podenota ORF2: 4.5 log2 enot ELISA

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

200 ml

500 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni.

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE JE POTREBNO

Nenamerno injiciranje je nevarno. Pred uporabo preberite navodilo za uporabo. Pred uporabo dobro pretresite.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali – oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

15.ZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viale (20 in 50 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV emulzija za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

V odmerku 2 ml:

PCV2, antigenska podenota ORF2: 4,5 log2 enot ELISA

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

20 ml

50 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

i.m.

Pred uporabo dobro pretresite.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji