Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Substanca: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Proizvajalec: Intervet International BV

A. IZDELOVALEC BIOLOŠKIH ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca bioloških zdravilnih učinkovin:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer Nizozemska

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije:

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 P.O. Box 31

5830 AA Boxmeer Nizozemska

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Izdaja zdravila za uporabo v veterinarski medicini je le na recept..

C. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Navedba ni smiselna.

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN ZAOSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Dodatek II Uredbe Sveta (EGS) No 2377/90

Farmakološko aktivna snov

Živalska vrsta

Druge

 

 

 

določbe

 

 

 

dl-α-tokoferol acetata (vitamin E)

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

kalijev kloridb

(E508)

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

kalijev dihidrogen fosfatc

(E340i)

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

natrijev kloridd

 

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

dinatrijev hidrogen fosfate

(E339ii)

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

polisorbat 80f

 

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

simetikong

(dimetikon)

vse živali, namenjene za proizvodnjo živil

 

aOJ št. L122 z dne 12.05.99

bOJ št L272 z dne 25.10.96

cOJ št. L272 z dne 25.10.96

dOJ št. L290 z dne 5.12.95

eOJ št. L272 z dne 25.10.96

fOJ št. L290 z dne 5.12.95

gOJ št. L290 z dne 5.12.95

Komentarji