Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) – Navodilo za uporabo - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Substanca: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Proizvajalec: Intervet International BV

NAVODILO ZA UPORABO ZA

PORCILIS PORCOLI DILUVAC FORTE

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nizozemska

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis Porcoli Diluvac Forte suspenzija za injiciranje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN(E)

En odmerek po dva ml vsebuje fimbrijski adhezin F4ab (K88ab), fimbrijski adhezin F4ac (K88ac), fimbrijski adhezin F5 (K99), fimbrijski adhezin F6 (987P) in toksoid LT, ki spodbudijo srednji titer protiteles 9,0 log2 titra protiteles, 5,4 log2 titra protiteles, 6,8 log2 titra protiteles, 7,1 log2 titra protiteles in 6,8 log2 titra protiteles po cepljenju miši z 1/20 odmerka za svinje. En odmerek antigenov vsebuje 150 mg dl-α-tokoferol acetate kot adjuvans.

4.INDIKACIJA(E)

Pasivna imunizacija pujskov z aktivno imunizacijo svinj ali mladic. S tem se zmanjša smrtnost in klinični znaki, kot je driska zaradi neonatalne enterotoksikoze prve dni po rojstvu, ki jo povzročajo sevi E. coli, ki izločajo fimbrijske adhezine F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ali F6 (987P).

5.KONTRAINDIKACIJE

Niso znane.

6.NEŽELENI UČINKI

Na splošno se lahko pri nekaterih prašičih prvih 24 ur po cepljenju dan prehodno povprečno za 1 °C, pri nekaterih prašičih do 3 °C, poveča telesna temperatura. Na dan cepljenja se lahko pojavita zmanjšan tek in ravnodušnost pri 10 do 20 % živali, kar se normalizira v 1-3 dneh. Pri približno 5 % živali se lahko na mestu injiciranja pojavita prehodna oteklina in rdečina. Premer otekline je večinoma manjši kot 5 cm, v nekaterih primerih pa je oteklina lahko večja. Oteklina in rdečina na mestu injekcije lahko včasih trajata najmanj 14 dni.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Prašiči (svinje in mladice)

20/22

8. ODMEREK ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER NAČIN UPORABE IN DAJANJA ZDRAVILA

Intramuskularno svinjam in mladicam po 2 ml cepiva za eno žival v vrat v predel za ušesom.

Shema cepljenja:

Osnovno cepljenje: svinjam in mladicam, ki z izdelkom še niso bile cepljene, je najbolje dati prvi odmerek 6 do 8 tednov pred pričakovano prasitvijo in drugi odmerek 4 tedne pozneje.

Revakcinacija: en odmerek v drugi polovici vsake naslednje brejosti, najbolje 2 do 4 tedne pred pričakovano prasitvijo.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo počakajte, da se cepivo ogreje na sobno temperaturo.

Pred uporabo dobro pretresite.

Uporabite sterilne brizge in igle.

Pazite, da ne bi prišlo do kontaminacije.

Cepite samo zdrave živali.

10.KARENCA

Nič dni

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi +2 - +8 ºC.

Cepivo ne sme zmrzniti.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju: 3 ure

12.POSEBNA OPOZORILA

Ni podatkov o varnosti ter učinkovitosti ob sočasni uporabi tega cepiva s katerim koli drugim cepivom. Zato odsvetujemo uporabo katerega koli cepiva v obdobju 14 dni pred ali po cepljenju s tem izdelkom.

Ker ni študij inkompatibilnosti, cepiva ne smete mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Shranjujte izven dosega in pogleda otrok.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z nacionalnimi zahtevami.

21/22

14.DATUM ZADNJE REVIZIJE NAVODIL ZA UPORABO

15.DRUGE INFORMACIJE

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Fimbrijski adhezini F4ab, F4ac, F5 in F6 povzročajo adhezijo in virulenco sevov E. coli, ki so povzročitelji neonatalne enterotoksikoze pujskov. Imunogeni so vgrajeni v adjuvans, kar podaljša stimulativni učinek na razvoj imunosti. Potomci cepljenih svinj in mladic pridobijo pasivno imunost s kolostrumom.

Samo za živali.

22/22

Komentarji