Previcox (firocoxib) – Označevanje - QM01AH90

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Označevanje zloženke

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Previcox 57 mg žvečljive tablete za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Firokoksib 57 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 tablet

30 tablet

60 tablet

180 tablet

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Bolečina in vnetje, povezana z osteoartritisom pri psih.

Peri-operativno obvladovanje bolečine.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE IN DAJANJA

Peroralna uporaba.

Enkrat dnevno dajte 5 mg na kg telesne mase.

8.KARENCA

Ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite priloženo navodilo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Razpolovljene tablete vrnjene v originalno embalažo lahko hranite največ sedem dni.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/045/001 10 tablet

EU/2/04/045/002 30 tablet

EU/2/04/045/005 180 tablet

EU/2/04/045/008 60 tablet

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Označevanje zloženke

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Previcox 227 mg žvečljive tablete za pse

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Firokoksib 227 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljive tablete

4. VELIKOST PAKIRANJA

10 tablet

30 tablet

60 tablet

180 tablet

5. CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6. INDIKACIJA(E)

Bolečina in vnetje, povezana z osteoartritisom pri psih.

Peri-operativno obvladovanje bolečine.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Enkrat dnevno dajte 5 mg na kg telesne mase.

8. KARENCA

Ni smiselna.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Razpolovljene tablete vrnjene v originalno embalažo lahko hranite največ sedem dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - na veterinarski recept.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/045/003 10 tablet

EU/2/04/045/004 30 tablet

EU/2/04/045/006 180 tablet

EU/2/04/045/009 60 tablet

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Previcox 57 mg žvečljive tablete

Firokiksib

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA PRETISNEM OMOTU ALI DVOJNEM TRAKU

Pretisni omot

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Previcox 227 mg žvečljive tablete

Firokiksib

2. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

3. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4. ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Plastični vsebnik

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Previcox 57 mg žvečljive tablete za pse

Previcox 227 mg žvečljive tablete za pse

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Firokoksib 57 mg

Firokoksib 227 mg

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

60 tablet

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba

5.KARENCA

Ni smiselna.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji