ProteqFlu (iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant...) – Označevanje - QI05AD02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: ProteqFlu
ATC: QI05AD02
Substanca: iInfluenza A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242) and influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanja ovojnina za 10 odmerkov suspenzije

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProteqFlu

Suspenzija za injiciranje za konje.

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

 

En odmerek (1ml) vsebuje:

 

Zdravilni učinkovini:

 

Influenza A/eq/ Ohio/03 [H3N8] (vCP2242) ............................................................

≥ 5,3 log10 FAID50

 

Influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] (vCP3011) .................................................

≥ 5,3 log10 FAID50

 

Adjuvans:

 

 

Karbomer..........................................................................................................................................

4 mg

 

 

 

 

 

 

3.

 

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

Vehikel za pripravo suspenzije za injiciranje

 

 

 

 

 

4.

 

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

10x1ml (10 odmerkov)

 

 

 

 

 

5.

 

CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

 

 

 

 

 

 

 

 

Konji

 

 

 

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

7.NAČIN UPORABE IN DAJANJA

Intramuskularno dajanje

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Uporabite takoj po prvem odpiranju.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku 2 °C ̶ 8 C° . Cepivo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) V REGISTRU SKUPNOSTI ZDRAVIL

EU/2/03/037/005

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

ProteqFlu

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Pred uporabo preberite navodila za uporabo.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 ml

4.NAČIN(I) UPORABE ZDRAVILA

Intramuskularno dajanje

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji