Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substanca: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

AIZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE (ZDRAVILNIH UČINKOVIN) IN IMETNIK DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA,

ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine (zdravilnih učinkovin).

MERIAL

Laboratoire de Lyon Gerland 254, rue, Marcel Mérieux F-69007 LYON FRANCIJA

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE

VARNE IN UČINKOVITE UPORABE

Ni smiselno.

D.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji