Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Označevanje - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substanca: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax FeLV suspenzija za injiciranje

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije (vCP97) ….. ≥ 10

7,2 CCID50

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 x 1 ml suspenzije (10 odmerkov)

20 x 1 ml suspenzije (20 odmerkov)

50 x 1 ml suspenzije (50 odmerkov)

5.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutano

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mm/ll}

Uporabite takoj po rekonstituciji.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi 2 °C – 8 °C (v hladilniku).

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je smiselno

Samo za živali -na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) V REGISTRU SKUPNOSTI ZDRAVIL

EU/2/00/019/005 10 odmerkov: 1 ml suspenzije (10 stekleničk)

EU/2/00/019/006 20 odmerkov: 1 ml suspenzije (20 stekleničk)

EU/2/00/019/007 50 odmerkov: 1 ml suspenzije (50 stekleničk)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Lot.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax FeLV suspenzija za injiciranje

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Subkutano

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji