Purevax FeLV (feline leukaemia virusrecombinant canarypox...) – Navodilo za uporabo - QI06AD

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax FeLV
ATC: QI06AD
Substanca: feline leukaemia virusrecombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

NAVODILO ZA UPORABO ZA:

Purevax FeLV

Suspenzija za injiciranje

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA

SPROSTITEV SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: MERIAL

29 avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANCIJA

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT PRIEST

FRANCIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax FeLV

Suspenzija za injiciranje.

3.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGE(IH) SNOVI

Vsak odmerek (1ml) vsebuje:

 

Rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki vsebuje antigen virusa mačje levkemije(vCP97)…..

≥ 10

7.2 CCID50 (50 % infektivni odmerek v celični kulturi)

 

4.

INDIKACIJA(E)

 

Aktivna imunizacija mačk, starih osem tednov ali več, proti mačji levkemiji za zaščito pred

 

perzistentno viremijo in kliničnimi znaki bolezni.

 

Nastop imunosti: dva tedna po prvem cepljenju.

 

Trajanje imunosti: eno leto po zadnjem cepljenju.

 

5.

KONTRAINDIKACIJE

 

Ne cepite brejih živali. Cepljenje v obdobju laktacije ni priporočljivo.

6.NEŽELENI UČINKI

Na mestu injiciranja se lahko pojavi manjši vozlič (<2cm), ki je prehoden in izgine v enem do štirih tednih.

Lahko se pojavita prehodna letargičnost in povišana temperatura, ki trajata en dan in le izjemoma dva dni.

V izjemnih primerih se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija, ki jo je treba ustrezno simptomatično zdraviti

Če opazite kakršnekoli resne ali druge stranske učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNA ŽIVALSKA VRSTA

Mačke

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE

ZDRAVILA

Subkutano dajanje

Dajte en odmerek po1 ml po naslednjem razporedu:

Osnovno cepljenje:

prvi odmerek: od osmega tedna starosti dalje,

Revakcinacija:

drugi odmerek: 3 do 5 tednov pozneje;

enkrat letno.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Pred uporabo dobro pretresite.

Podatki o varnosti in učinkovitosti so pokazali, da se to cepivo lahko meša in aplicira z Merialovimi neadjuviranimi cepivi (različne kombinacije komponent virusnega rinotraheitisa mačk, kaliciviroze, panleukopenije in klamidioze).

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi 2 °C – 8 °C (v hladilniku), zaščiteno pred svetlobo. Cepivo ne sme zmrzniti.

Uporabite takoj po odprtju.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Cepite le zdrave živali.

Pred cepljenjem je priporočljivo opraviti test za ugotavljanje prisotnosti antigenov za FeLV. Cepljenje FeLV pozitivnih mačk ni smiselno.

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Podatki o varnosti in učinkovitosti cepiva so pokazali, da je cepivo varno aplicirati isti dan vendar ne zmešano z Merialovimi adjuviranimi cepivi (različne kombinacije cepiv s komponentami proti virusnemu rinotraheitisu, calicivirozi, panleukopenji in steklini).

Podatki o varnosti in učinkovitosti so pokazali, da se to cepivo lahko meša in daje z Merialovimi neadjuviranimi cepivi (različne kombinacije komponent virusnega rinotraheitisa mačk, kaliciviroze, panleukopenije in klamidioze) in/ali varno dajati isti dan, vendar ne zmešano z Merialovimi adjuviranimi cepivi proti steklini.

Po vnosu večkratnih odmerkov cepiva niso opazili nobenih drugih učinkov razen tistih, navedenih v poglavju »Neželeni učinki«.

Ne mešajte z nobenim drugim cepivom ali imunološkim zdravilom, razen z Merialovimi neadjuviranimi cepivi.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne snovi odstranite s prekuhavanjem, sežigom ali potopitvijo v ustreznem dezinfekcijskem sredstvu, katerega uporabo odobrijo pristojni organi.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu

15. DRUGE INFORMACIJE

Cepivo proti mačji levkemiji.

Cepni sev je rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki izraža env in gag gene FeLV-A. V naravi je infektivna le podskupina A. in imunizacija proti podskupini A zagotavlja tudi popolno zaščito proti A, B in C. Po inokulaciji virus izraža zaščitne proteine, vendar se v mački ne množi. Posledica tega je, da cepivo spodbudi imunsko odpornost proti virusu mačje levkemije.

Plastična škatla z 10, 20 ali 50 stekleničkami.

Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Komentarji