Purevax RC (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) - QI06AH

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RC
ATC: QI06AH
Substanca: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PUREVAX RC

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek Evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju vaše živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij, ki temeljijo na priporočilih CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Purevax RC?

Zdravilo Purevax RC je cepivo, ki vsebuje naslednje zdravilne učinkovine:

atenuirani (oslabljeni) herpesvirus rinotraheitisa mačk (sev FHV F2),

inaktivirane (uničene) antigene kalicivirusa mačk (seva FCV 431 in G1).

Zdravilo Purevax RC je v obliki liofilizata (pelete, posušene v zamrznjenem stanju) in vehikla, iz katerih se pripravi suspenzija za injiciranje.

Za kaj se zdravilo Purevax RC uporablja?

Zdravilo Purevax RC se uporablja za cepljenje mačk od 8. tedna starosti naprej proti naslednjima boleznima:

virusnemu rinotraheitisu mačk (gripi podobni bolezni, ki jo povzroča herpesvirus),

kalicivirozi mačk (gripi podobni bolezni z vnetjem ust, ki jo povzroča kalicivirus).

Cepivo zmanjša simptome bolezni in zmanjša izločanje virusov pri kalicivirozi.

Ko zdravilo Purevax RC pripravimo, ga 1 ml injiciramo pod kožo. Prva injekcija se daje mačkam od osmega tedna starosti naprej, druga injekcija pa 3 do 4 tedne pozneje. Če ima mačka večjo količino protiteles, ki jih je podedovala od matere, je treba prvo cepljenje začeti pri 12. tednih starosti. Mačko je treba ponovno cepiti za vse sestavine cepiva eno leto po prvem cepljenju in nato vsako leto.

Kako zdravilo Purevax RC deluje?

Zdravilo Purevax RC je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravne obrambne mehanizme telesa) „naučijo“ obrambe pred boleznimi. Zdravilo Purevax RC vsebuje majhne količine oslabljenih oblik ali uničenih virusov, ki povzročajo zgoraj navedeni bolezni.

Ko mačko cepimo, imunski sistem prepozna oslabljene ali uničene viruse kot „tuje“ in proti njim tvori protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi virusom v prihodnosti bo imunski sistem hitreje izdelal protitelesa. Protitelesa mu bodo pomagala pri zaščiti pred boleznim, ki jih povzročajo ti virusi. Pri izpostavljenosti kateremu koli od teh virusov pozneje v življenju se mačka ne bo okužila ali pa bo okužba blažja.

Kako je bilo zdravilo Purevax RC raziskano?

Učinkovitost zdravila Purevax RC so proučili v več preskušanjih v laboratorijih, kjer so mačke cepili in okužili z virulentnim herpesvirusom in kalicivirusom. V študijah zdravila Purevax RC na terenu so preverili osnovni cepilni program (2 injekciji 3–4 tedne narazen) in obnovitveno cepljenje (samo ena injekcija). V študije so vključili mlade in odrasle mačke različnih pasem, ne pa muck. Glavno merilo učinkovitosti je bila raven protiteles v krvi proti virusoma iz cepiva.

Kakšne koristi je zdravilo Purevax RC izkazalo med študijami?

V laboratorijskih pogojih je zdravilo Purevax RC dokazalo, da nudi zaščito proti zgoraj navedenima boleznima. V terenski študiji osnovnega cepljenja so ugotovili zvišanje ravni protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk in kalicivirusu mačk. V študiji obnovitvenega cepljenja so ugotovili, da so ravni protiteles proti herpesvirusu rinotraheitisa mačk in kalicivirusu mačk ostale stabilne na visoki vrednosti ali pa so se zvišale.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom Purevax RC?

Občasno se lahko pri mački pojavi začasna apatija (izguba interesa za okolico) in anoreksija (izguba apetita) ter hipertermija (zvišana telesna temperatura), ki traja en dan ali dva. Na mestu injiciranja se lahko pojavi lokalna reakcija z rahlimi bolečinami ob dotiku, srbečico ali edemom (oteklino), ki ponavadi izgine v enem do dveh tednih. Za celoten seznam neželenih učinkov, o katerih so poročali pri uporabi zdravila Purevax RC, glejte navodilo za uporabo.

Zdravilo Purevax RC se ne sme uporabljati za breje mačke.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Če ste si to zdravilo nenamerno injicirali, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in zdravniku pokažite navodilo za uporabo ali ovojnino.

Zakaj je bilo zdravilo Purevax RC odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Purevax RC za aktivno imunizacijo mačk, starejših od osem tednov, proti zgoraj navedenima boleznima večje od tveganj, in priporočil odobritev dovoljenja za promet z zdravilom Purevax RC. Razmerje med koristmi in tveganji najdete v modulu 6 tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Purevax RC:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Purevax RC, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi MERIAL dne 23. februarja 2005.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen 25. januarja 2008.

Komentarji