Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Navodilo za uporabo - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

NAVODILO ZA UPORABO ZA:

Purevax RCP FeLV liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

1.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANCIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCP FeLV

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

V odmerku po 1 ml:

 

 

Liofilizat:

104,9

CCID501

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačk (sev FHV F2) ............................................

Inaktivirani antigeni kalici virusa mačk (seva FCV 431 in G1) .......................

2,0 enot v testu ELISA

Atenuiran virus panleukopenije mačk (PLI IV) .............................................................

103,5

CCID501

Pomožna snov:

 

 

Gentamicin, največ...........................................................................................................................

 

23 µg

Vehikel:

Rekombinantni poxvirus kanarčkov ki vsebuje antigen virusa mečje levkemije(vCP97) 107,2 CCID501 1: 50% infektivni odmerek za celično kulturo

4.INDIKACIJA(E)

Aktivna imunizacija 8 tednov starih mačk in starejših:

-proti kužnemu rinotraheitisu mačk, za ublažitev kliničnih znamenj,

-proti okužbam s kalici virusi, za ublažitev kliničnih znamenj,

-proti mačji panleukopeniji, za preprečevanje smrtnosti in ublažitev kliničnih znamenj,

-proti leukemiji mačk, za preprečitev perzistentne viremije in ublažitev kliničnih znamenj bolezni.

Imunost proti kužnemu rinotraheitisu, kalicivirozi, in panleukopeniji mačk nastopi 1 teden po osnovnem cepljenju. Imunost proti levkemiji mačk nastopi dva tedna po osnovnem cepljenju. Trajanje imunosti je 3 leta po zadnjem ponovnem cepljenju za komponente kužnega rinotraheitisa, kaliciviroze in panleukopenije, ter 1 leto za komponento leukemije mačk.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v obdobju brejosti.

Uporaba ni priporočljiva v obdobju laktacije.

6.NEŽELENI UČINKI

Pri normalnih pogojih uporabe se lahko občasno pojavijo prehodna apatija in neješčnost. Lahko se pojavi tudi povišana telesna temperatura (običajno traja 1 do 2 dni). Lahko se pojavi lokalna reakcija (šibka bolečina, srbež ali omejena oteklina), ki mine v največ 1 do 2 tednih.

Izjemoma se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija na mestu vnosa cepiva, ki jo je treba ustrezno simptomatsko zdraviti.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

8.ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Po rekonstituciji liofilizirane sestavine z vehiklom injicirajte odmerek (1 ml) cepiva v podkožje, po naslednjem razporedu:

Osnovno cepljenje:

-prva injekcija od osmega tedna starosti naprej,

-druga injekcija 3 do 4 tedne pozneje.

Kjer je pričakovati visoke titre maternalnih protiteles proti komponentam rinotraheitisa, kaliciviroze ali panleukopenije (na primer pri mladičih starih od 9 do 12 tednov, rojenih mačkam, ki so bile cepljene pred brejostjo in/ali je znano ali verjetno, da so bile predhodno izpostavljene patogenu (om)), je potrebno osnovno cepljenje odložiti do starosti 12 tednov.

Ponovno cepljenje:

-prvo ponovno cepljenje je potrebno opraviti za vse komponente eno leto po osnovnem cepljenju,

-naslednja ponovna cepljenja je potrebno opraviti: enkrat letno za komponento leukemije mačk in v obdobjih do 3 leta za komponente rinotraheitisa, kaliciviroze in panleukopenije.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Uporabite takoj po rekonstituciji.

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2°C – 8°C).

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih: Cepite le zdrave živali.

Pred cepljenjem je priporočljivo opraviti test na prisotnost antigenov FeLV v krvi. Cepljenje FeLV pozitivnih mačk ni smiselno.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Brejost in laktacija:

Ne uporabite v obdobju brejosti.

Uporaba ni priporočljiva v obdobju laktacije.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Po večkratnem dajanju drugi učinki, razen tistih ki so navedeni v poglavju »Neželeni učinki«, niso znani. Izjemoma lahko povišana temperatura traja pet dni.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom razen s topilom, ki je priloženo za uporabo s tem cepivom. Podatki o varnosti in učinkovitosti so pokazali, da je to cepivo varno dati isti dan, vendar ne zmešano z Merialovim adjuviranim cepivom proti steklini.

Inkompatibilnosti:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom razen s topilom, ki je priloženo za uporabo s tem cepivom.

13.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Sev virusa v cepivu proti mačji levkemiji je rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki izraža env in gag gene FeLV-A. V naravi je infektivna le podskupina A. Imunizacija proti podskupini A pa omogoča popolno zaščito proti A, B in C. Po inokulaciji virus izraža zaščitne proteine, ne da bi se v mački pomnoževal. Posledica tega je, da cepivo vzpodbudi imunski odgovor proti virusu mačje levkemije. Cepivo dokazano zmanjšuje izločanje kalici virusa mačk ob nastopu imunosti in do enega leta po cepljenju.

Vsebnik z10 stekleničkami z 1 odmerkom liofilizata in 10 stekleničkami po 1 ml vehikla Vsebnik s 50 stekleničkami z 1 odmerkom liofilizata in 50 stekleničkami po 1 ml vehikla Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Na veterinarski recept.

Komentarji