Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Navodilo za uporabo - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Substanca: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Proizvajalec: Merial

NAVODILO ZA UPORABO ZA:

Purevax RCPCh FeLV liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANCIJA

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANCIJA

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCPCh FeLV liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SESTAVIN

V odmerku po 1 ml:

 

 

Liofilizat:

104,9

CCID501

Atenuirani herpes virus rinotraheitisa mačk (sev FHV F2) .............................................

Inaktivirani antigeni kalici virusa mačk (seva FCV 431 in G1) .......................

2,0 enot v testu ELISA

Atenuirana Chlamydophila felis (sev 905) .........................................................................

103,0 EID502

Atenuiran virus panleukopenije mačk (PLI IV) ..............................................................

103,5

CCID501

Pomožna snov:

 

 

Gentamicin, največ...........................................................................................................................

 

34 µg

Vehikel:

Rekombinantni poxvirus kanarčkov ki vsebuje antigen virusa mečje levkemije(vCP97) 107,2 CCID501

1 50% infektivni odmerek za celično kulturo

2 50% infektivni odmerek za embrionirana kokošja jajca

4. INDIKACIJA(E)

Aktivna imunizacija 8 tednov starih mačk in starejših:

-Proti kužnemu rinotraheitisu mačk, za ublažitev kliničnih znamenj,

-Proti okužbam s kalicivirusi, za ublažitev kliničnih znamenj,

-Proti okužbam s Chlamydophila felis , za ublažitev kliničnih znamenj,

-proti mačji panleukopeniji, za preprečevanje smrtnosti in ublažitev kliničnih znamenj,

-proti leukemiji mačk, za preprečitev perzistentne viremije in ublažitev kliničnih znamenj bolezni.

Imunost proti kužnemu rinotraheitisu, okužbam s kalicivirusi, okužbam s Chlamydophila felis in panleukopeniji mačk nastopi 1 teden po osnovnem cepljenju. Imunost proti levkemiji mačk nastopi 2 tedna po osnovnem cepljenju.

Trajanje imunosti je 3 leta po zadnjem ponovnem cepljenju za komponente kužnega rinotraheitisa, kaliciviroze in panleukopenije, ter 1 leto za komponenti Chlamydophila felis in leukemija mačk.

5.KONTRAINDIKACIJE

Ne uporabite v obdobju brejosti.

Uporaba ni priporočljiva v obdobju laktacije.

6.NEŽELENI UČINKI

Pri normalnih pogojih uporabe se lahko občasno pojavijo prehodna apatija in neješčnost. Lahko se pojavi tudi povišana telesna temperatura (običajno traja 1 do 2 dni). Lahko se pojavi lokalna reakcija (šibka bolečina, srbež ali omejena oteklina), ki mine v največ 1 do 2 tednih.

Izjemoma se lahko pojavi preobčutljivostna reakcija na mestu vnosa cepiva, ki jo je treba ustrezno simptomatsko zdraviti.

V zelo redkih primerih* sta se en teden do tri tedne po ponovnem cepljenju pri odraslih mačkah pojavili prehodna hipertermija in letargičnost, včasih tudi v povezavi s šepanjem.

*manj kot 1 žival od 10.000 živali kaže neželene učinke med trajanjem enega zdravljenja, vključujoč posamezne primere.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Po rekonstituciji liofilizirane sestavine z vehiklom injicirajte 1 ml odmerek cepiva v podkožje, po naslednjem razporedu:

Osnovno cepljenje:

-prva injekcija od osmega tedna starosti naprej,

-druga injekcija 3 do 4 tedne pozneje.

Kjer je pričakovati visoke titre maternalnih protiteles proti komponentam rinotraheitisa, kaliciviroze, panleukopenije ali Chlamydophile (na primer pri mladičih starih od 9 do 12 tednov, rojenih mačkam, ki so bile cepljene pred brejostjo in/ali je znano ali verjetno, da so bile predhodno izpostavljene patogenu (om)), je potrebno osnovno cepljenje odložiti do starosti 12 tednov.

Ponovno cepljenje:

-prvo ponovno cepljenje je potrebno opraviti za vse komponente eno leto po osnovnem cepljenju,

-nadaljnja ponovna cepljenja je potrebno opraviti: vsako leto za komponenti klamidioza in leukemija mačk in v obdobjih do 3 leta za komponente rinotraheitisa, kaliciviroze in panleukopenije.

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Uporabite takoj po rekonstituciji.

10.KARENCA

Ni smiselno.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2°C – 8°C).

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNO(A) OPOZORILO(A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih: Cepite le zdrave živali.

Pred cepljenjem je priporočljivo opraviti test na prisotnost antigenov FeLV v krvi. Cepljenje FeLV pozitivnih mačk ni smiselno.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

V primeru nenamernega samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu pokažite navodila za uporabo ali nalepko na zunanji ovojnini.

Oseba, ki daje zdravilo živalim, ne sme imeti oslabljenega imunskega sistema ali uživati zdravila, ki slabijo imunski sistem. V primeru samo-injiciranja se takoj posvetujte z zdravnikom in mu povejte, da je prišlo do samo-injiciranja z živim cepivom, ki vsebuje klamidijo.

Brejost in laktacija:

Ne uporabite v obdobju brejosti.

Uporaba ni priporočljiva v obdobju laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom razen s topilom, ki je priloženo za uporabo s tem cepivom. Podatki o varnosti in učinkovitosti so pokazali, da je to cepivo varno dati isti dan, vendar ne zmešano z Merialovim adjuviranim cepivom proti steklini.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Po večkratnem dajanju drugi učinki, razen tistih ki so navedeni v poglavju »Neželeni učinki«, niso znani. Izjemoma lahko povišana temperatura traja pet dni.

Inkompatibilnosti:

Ne mešajte z nobenim drugim zdravilom razen s topilom, ki je priloženo za uporabo s tem cepivom.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency) http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Sev virusa v cepivu proti mačji levkemiji je rekombinantni poxvirus kanarčkov, ki izraža env in gag gene FeLV-A. V naravi je infektivna le podskupina A. Imunizacija proti podskupini A pa omogoča popolno zaščito proti A, B in C. Po inokulaciji virus izraža zaščitne proteine, ne da bi se v mački pomnoževal. Posledica tega je, da cepivo vzpodbudi imunski odgovor proti virusu mačje levkemije. Cepivo dokazano zmanjša izločanje kalicivirusa mačk ob nastopu imunosti in do enega leta po cepljenju.

Vsebnik z 10 stekleničkami z 1 odmerkom liofilizata in 10 stekleničkami po 1 ml vehikla. Vsebnik s 50 stekleničkami z 1 odmerkom liofilizata in 50 stekleničkami po 1 ml vehikla. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Na veterinarski recept.

Komentarji