Purevax RCPCh (attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Označevanje - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Purevax RCPCh
ATC: QI06AX
Substanca: attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV)
Proizvajalec: Merial

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Vsebnik z 10 stekleničkami liofilizata in 10 stekleničkami vehikla

Vsebnik s 50 stekleničkami liofilizata in 50 stekleničkami vehikla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCPCh liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

 

V odmerku po 1 ml:

≥ 104,9 CCID50

 

FHV (sev F2).....................................................................................................................

 

FCV (seva 431 in G1) .......................................................................................

≥ 2,0 enot v testu ELISA

 

Chlamydophila felis (sev 905)..............................................................................................

≥ 103,0 EID50

 

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

≥ 103,5 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje.

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

Liofilizat (10 x 1 odmerek) in vehikel (10 x 1 ml)

 

 

Liofilizat (50 x 1 odmerek) in vehikel (50 x 1 ml)

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Mačke.

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rekonstituirano zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/04/050/001 Liofilizat (10 stekleničk z 1 odmerkom) in vehikel (10 stekleničk po 1 ml) EU/2/04/050/002 Liofilizat (50 stekleničk z 1 odmerkom) in vehikel (50 stekleničk po 1 ml)

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE IZDELAVE ZDRAVILA

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička z liofilizatom

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCPCh

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.NAČIN(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Steklenička s topilom

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Purevax RCPCh vehikel

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.NAČIN(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP (mesec/leto)

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Komentarji