Reconcile (fluoxetine) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QN06AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Reconcile
ATC: QN06AB03
Substanca: fluoxetine
Proizvajalec: Eli Lilly and Company Limited

A.IZDELOVALEC, ODGOVOREN ZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations

Fleming Road

Liverpool

L24 9LN

Združeno kraljestvo

B. POGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Na veterinarski recept.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Ni smiselno.

Komentarji