Reconcile (fluoxetine) – Označevanje - QN06AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Reconcile
ATC: QN06AB03
Substanca: fluoxetine
Proizvajalec: Eli Lilly and Company Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanja ovojnina 8 mg, 16 mg, 32 mg in 64 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Reconcile 8 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 16 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 32 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 64 mg žvečljive tablete za pse

Fluoksetin

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

8 mg fluoksetin (ustreza 9,04 mg fluoksetin hidroklorida)

16 mg fluoksetin (ustreza 18,08 mg fluoksetin hidroklorida)

32 mg fluoksetin (ustreza 36,16 mg fluoksetin hidroklorida)

64 mg fluoksetin (ustreza 72,34 mg fluoksetin hidroklorida)

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Žvečljiva tableta.

4.VELIKOST PAKIRANJA

30 tablet.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

9.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

10.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C.

Shranjujte v originalnem vsebniku.

Vsebnik shranjujte tesno zaprt, da se zaščiti pred vlago.

Ne odstranite sušilnega sredstva.

11. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

12. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

13.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

14.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Nexcyon Pharmaceuticals Ltd

First Floor Denmark House,

143 High Street,

Chalfont St Peter,

SL9 9QL,

Združeno kraljestvo

15.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/08/080/001

EU/2/08/080/002

EU/2/08/080/003

EU/2/08/080/004

16.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Nalepka na plastenki 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Reconcile 8 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 16 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 32 mg žvečljive tablete za pse

Reconcile 64 mg žvečljive tablete za pse

Fluoksetin

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

8 mg fluoksetin (ustreza 9,04 mg fluoksetin hidroklorida)

16 mg fluoksetin (ustreza 18,08 mg fluoksetin hidroklorida)

32 mg fluoksetin (ustreza 36,16 mg fluoksetin hidroklorida)

64 mg fluoksetin (ustreza 72,34 mg fluoksetin hidroklorida)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

30 tablet.

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Peroralna uporaba

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite do ...

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji