Recuvyra (Fentanyl) – Označevanje - QN02AB03

Updated on site: 30-Nov--0001

Ime zdravila: Recuvyra
ATC: QN02AB03
Substanca: Fentanyl
Proizvajalec: Eli Lilly and Company Limited; 

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Zunanji karton

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Recuvyra 50 mg/ml, transdermalna raztopina za pse

Fentanil

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

Fentanil 50 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Transdermalna raztopina

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 viala (10 ml)

1 adapter za vialo

15 brizg

15 aplikacijskih nastavkov

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Za lajšanje postoperativnih bolečin pri večjih kirurških ortopedskih operacijah in operacijah mehkih tkiv pri psih.

7.NAČIN IN POT UPORABE

Za transdermalno uporabo.

Pred uporabo preberite Povzetek glavnih značilnosti zdravila.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO OPOZORILO, ČE JE POTREBNO

Nenamerno dajanje je nevarno – pred uporabo preberite Povzet ek glavni h značilnosti zdravila. 15

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: MM/LLLL

Odprto zdravilo uporabite v 30 dneh.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Prebodeno vialo z adapterjem shranjujte v pokončnem položaju.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odlagajte odpadne snovi v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - - Rp-Vet..

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Eli Lilly & Company Ltd

Elanco Animal Health

Lilly House

Priestley Road

Basingstoke

Hampshire RG24 9NL

UK

16.ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/11/127/001

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Nalepka na viali

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Recuvyra 50 mg/ml, transdermalna raztopina za pse

Fentanil

2.K O LIČINA ZDRA VILN E UČINKO VINE

Fentanil 50 mg/l

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4.POT UPORABE ZDRAVILA

Za transdermalno uporabo.

Hranite Povzetek glavnih značilnosti zdravila skupaj z vialo in ga preberite pred uporabo.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP: MM/LLL

Odprto zdravilo uporabite do…

8.BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji