Respiporc Flu3 (inactivated influenza-A virus / swine) - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Respiporc Flu3
ATC: QI09AA03
Substanca: inactivated influenza-A virus / swine
Proizvajalec: IDT Biologika GmbH; 

RESPIPORC FLU3

Povzetek EPAR za javnost

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo RESPIPORC FLU3?

RESPIPORC FLU3 je cepivo, ki vsebuje tri različne seve virusa prašičje gripe A, ki so bili inaktivirani (uničeni). Zdravilo RESPIPORC FLU3 je suspenzija za injiciranje.

Za kaj se zdravilo RESPIPORC FLU3 uporablja?

Zdravilo RESPIPORC FLU3 se uporablja za cepljenje prašičev od 56 dneva starosti naprej, vključno z brejimi svinjami, proti prašičji gripi za zmanjšanje kliničnih znakov in prisotnosti virusa v pljučih. Zdravilo RESPIPORC FLU3 se uporablja tudi za cepljenje brejih svinj po zaključeni prvi imunizaciji, z dajanjem enega odmerka 14 dni pred prasitvijo, da mleko svinj vsebuje dovolj protiteles, ki pujske ščitijo pred prašičjo gripo vsaj 33 dni po rojstvu.

Kako zdravilo RESPIPORC FLU3 deluje?

RESPIPORC FLU3 je cepivo. Cepiva delujejo tako, da imunski sistem (naravni obrambni mehanizem telesa) „naučijo“, kako naj se brani pred boleznimi. Zdravilo RESPIPORC FLU3 vsebuje majhne količine modificirane in zatem inaktivirane oblike virusa prašičje gripe, ki povzroča lezije in bolezen. Cepivo vsebuje tudi „adjuvanse“ za spodbujanje boljšega odziva. Ko prašiča cepimo, imunski sistem prepozna inaktivirane viruse kot tujke in proti njim razvije protitelesa. Ob ponovni izpostavitvi virusom v prihodnosti bo imunski sistem tako hitreje tvoril protitelesa. To bo zaščitilo prašiče pred boleznijo.

Kako je bilo zdravilo RESPIPORC FLU3 raziskano?

Učinkovitost zdravila RESPIPORC FLU3 so proučevali pri prašičih, starejših od 56 dni, in pri svinjah pred in med brejostjo, te študije pa dokazujejo, da cepivo zagotavlja zaščito pred prašičjo gripo.

Kakšne koristi je zdravilo RESPIPORC FLU3 izkazalo med študijami?

Uporaba cepiva RESPIPORC FLU3 pri prašičih zmanjša klinične znake in količino virusa v pljučih po okužbi, ki jo povzroči virus prašičje gripe A.

Kakšna tveganja so povezana z zdravilom RESPIPORC FLU3?

Pri majhnem številu prašičev se lahko na mestu injiciranja pojavi manjša oteklina, ki običajno izgine v 2 dneh. Občasno se lahko po cepljenju prehodno rahlo poviša rektalna temperatura.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

V primeru nenamernega samoinjiciranja lahko pride do blage reakcije na mestu injiciranja.

Koliko časa mora preteči, preden se lahko žival zakolje in meso porabi za prehrano ljudi (karenca)?

Nič dni.

Zakaj je bilo zdravilo RESPIPORC FLU3 odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila RESPIPORC FLU3 za cepljenje prašičev od 56 dneva starosti naprej, vključno z brejimi svinjami, proti prašičji gripi, ki jo povzročajo podtipi H1N1, H3N2 in H1N2, za zmanjšanje kliničnih znakov in prisotnosti virusa v pljučih po okužbi večje od z njim povezanih tveganj, in priporočil, da se za zdravilo RESPIPORC FLU3 odobri dovoljenje za promet. Za razmerje med koristmi in tveganji glejte modul 6 tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu RESPIPORC FLU3:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom RESPIPORC FLU3, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi IDT Biologika GmbH dne 14/01/2010. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na nalepki/zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen dne 14/01/2010.

Komentarji