Respiporc Flu3 (inactivated influenza-A virus / swine) – Pogoji ali omejitve glede oskrbe in uporabe - QI09AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Respiporc Flu3
ATC: QI09AA03
Substanca: inactivated influenza-A virus / swine
Proizvajalec: IDT Biologika GmbH; 

Vsebina članka

A.IZDELOVALEC BIOLOŠKE ZDRAVILNE UČINKOVINE IN IZDELOVELEC ODGOVORENZA SPROSTITEV SERIJE

Ime in naslov izdelovalca biološke zdravilne učinkovine

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

Ime in naslov izdelovalca zdravila, odgovornega za sprostitev serije

IDT Biologika GmbH

Am Pharmapark

06861 Dessau-Rosslau

Nemčija

BPOGOJI DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE

Rp-Vet.

C.NAVEDBA NAJVIŠJIH DOVOLJENIH KOLIČIN OSTANKOV ZDRAVILA (MRL)

Učinkovina biološkega izvora namenjena vzbujanju aktivne imunosti, ni vključena v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Pomožne snovi (vključno z dodatki), navedene v poglavju 6.1. SPC tabela 1 (dovoljene snovi) priloge Uredbe Komisije (EU) št.37/2010 določa, da MRL ni potreben ali pa, kot so uporabljene v tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini, niso vključene v Uredbo(ES) št. 470/2009.

Komentarji