RevitaCAM (meloxicam) – Označevanje - QM01AC06

Updated on site: 30-Nov--0001

Ime zdravila: RevitaCAM
ATC: QM01AC06
Substanca: meloxicam
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

RevitaCAM 5 mg/ml oralno pršilo za pse

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Meloksikam

5 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Oralno pršilo

4.VELIKOST PAKIRANJA

3 ml

6 ml

3 ml

11 ml

8 ml

33 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Ublažitev vnetja in bolečine pri akutnih in kroničnih mišično-skeletnih obolenjih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Pred uporabo nežno pretresite.

Oralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Ne uporabite pri brejih živalih ali živalih v laktaciji.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto vialo porabite v roku: 6 mesecev

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uorabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Na veterinarski recept.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/138/001 6 ml/10 ml stekleni viali

EU/2/12/138/002 11 ml/20 ml stekleni viali

EU/2/12/138/003 33 ml/50 ml stekleni viali

EU/2/12/138/004 3 ml/10 ml stekleni viali

EU/2/12/138/005 3 ml/20 ml stekleni viali

EU/2/12/138/006 8 ml/50 ml stekleni viali

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VIALA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

RevitaCAM 5 mg/ml oralno pršilo za pse meloksikam

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Meloksikam

5 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

3 ml

6 ml

3 ml

11 ml

8 ml

33 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo nežno pretresite.

Oralna uporaba.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto vialo porabite v roku: 6 mesecev

Načeto zdravilo porabite do …

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji