Rhiniseng (inactivated Bordetella bronchiseptica,...) – Označevanje - QI09AB04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Rhiniseng
ATC: QI09AB04
Substanca: inactivated Bordetella bronchiseptica, strain 833CER / recombinant type-D Pasteurella-multocida toxin (PMTr)
Proizvajalec: Laboratorios Hipra S.A.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONASTA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

RHINISENG suspenzija za injiciranje za prašiče.

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

 

1 odmerek (2 ml):

 

 

Inaktivirani sev bakterije Bordetella bronchiseptica, 833CER :................................

9.8 BbCC

 

Rekombinantni toksin bakterije Pasteurella multocida tipa D (PMTr): .................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

1 x 10 odmerki (20 ml)

 

 

10 x 10 odmerki (20 ml)

 

 

 

 

1 x 25 odmerki (50 ml)

 

 

 

 

 

 

1 x 50 odmerki (100 ml)

 

 

 

 

1 x 125 odmerki (250 ml)

 

 

 

1 x 10 odmerki (20 ml)

 

 

 

 

10 x 10 odmerki (20 ml)

 

 

 

1 x 25 odmerki (50 ml)

 

 

 

 

1 x 50 odmerki (100 ml)

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

 

Prašiči (svinje in mladice).

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN IN POT(I) UPORABE

 

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo shranjujte pri 15ºC do 25ºC in ga uporabite v naslednjih 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/109/001-009

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

NALEPKA PLASTENKE IN VIALE

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

RHINISENG suspenzija za injiciranje za prašiče.

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

 

1 odmerek (2 ml):

 

 

Inaktivirani sev bakterije Bordetella bronchiseptica, 833CER :................................

9.8 BbCC

 

Rekombinantni toksin bakterije Pasteurella multocida tipa D (PMTr): .................

≥ 1 MED63

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje.

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

50 odmerkov (100 ml)

 

 

50 odmerkov (100 ml)

 

 

 

 

125 odmerkov (250 ml)

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

 

Prašiči (svinje in mladice).

 

 

 

 

6.

INDIKACIJA(E)

 

 

 

 

7.

NAČIN IN POT(I) UPORABE

 

 

IM.

 

 

 

 

 

 

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

 

 

 

 

8.

KARENCA

 

 

Karenca: Nič dni.

 

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo shranjujte pri 15ºC do 25ºC in ga uporabite v naslednjih 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135

17170 Amer (Girona) ŠPANIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/10/109/004

EU/2/10/109/008

EU/2/10/109/009

17.PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

NALEPKA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

RHINISENG suspenzija za injiciranje za prašiče.

2.

KOLIČINA UČINKOVIN(E)

 

1 odmerek (2 ml):

 

Inaktivirani sev bakterije Bordetella bronchiseptica, 833CER :................................

9.8 BbCC

Rekombinantni toksin bakterije Pasteurella multocida tipa D (PMTr): .................

≥ 1 MED63

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 odmerkov (20 ml)

25 odmerkov (50 ml)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

IM.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo shranjujte pri 15 ºC do 25 ºC in ga uporabite v naslednjih 10 urah.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji