Suvaxyn PCV (porcine circovirus recombinant virus...) – Označevanje - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Suvaxyn PCV
ATC: QI09AA07
Substanca: porcine circovirus recombinant virus (CPCV) 1-2, inactivated
Proizvajalec: Zoetis Belgium SA

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 10 steklenicami z 10, 50 ali 125 odmerki Škatla z 1 steklenico z 10, 50 ali 125 odmerki

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn PCV suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

V 2 ml odmerku:

 

Zdravilna učinkovina:

 

Inaktiviran recombinanten prašičji cirkovirus tip 1 z izraženim

1,6 ≤ RP ≤ 5,3

proteinom ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

Dodatki:

 

Sulfolipo-ciklodekstrin (SLCD)

4,0 mg

Skvalan

64,0 mg

Pomožne snovi:

 

Tiomersal

0,1 mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspenzija za injiciranje

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

Škatla z 1 steklenico z 10 odmerki

 

 

Škatla z 1 steklenico s 50 odmerki

 

 

 

 

 

 

Škatla z 1 steklenico s 125 odmerki

 

 

 

 

 

 

Škatla z 10 steklenicami z 10 odmerki

 

 

Škatla z 10 steklenicami s 50 odmerki

 

 

 

 

Škatla z 10 steklenicami s 125 odmerki

 

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Prašiči (pujski).

6.INDIKACIJA(E)

Za aktivno imunizacijo prašičev starejših od 3 tednov proti prašičjemu cirkovirusu tipa 2 (PCV2).

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Ena intramuskularna injekcija enega odmerka (2 ml).

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12.

POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

 

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

 

 

13.

BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVEGLEDE OSKRBE

 

IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKAE DOVOLJENJA ZA PROMET

EU/2/09/099/001-006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Steklenica s 50 in 125 odmerki

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn PCV suspenzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

 

V 2 ml odmerku:

 

Zdravilna učinkovina:

 

Inaktiviran recombinanten prašičji cirkovirus tip 1 z izraženim

1,6 ≤ RP ≤ 5,3

proteinom ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2

 

Dodatki:

 

Sulfolipo-ciklodekstrin (SLCD)

4,0 mg

Skvalan

64,0 mg

Pomožne snovi:

 

Tiomersal

0,1 mg

 

 

 

 

 

3.

FARMACEVTSKA OBLIKA

 

 

 

 

 

 

4.

VELIKOST PAKIRANJA

 

 

50 odmekov

 

 

125 odmerkov

 

 

 

 

 

5.

CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

 

Prašiči (pujski).

6.INDIKACIJA(E)

Za aktivno imunizacijo prašičev starejših od 3 tednov proti prašičjemu cirkovirusu tipa 2 (PCV2).

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIJA

16.ŠTEVILKAE DOVOLJENJA ZA PROMET

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Steklenica z 10 odmerki

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Suvaxyn PCV suspenzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Inaktiviran rekombinanten prašičji cirkovirus tipa 1 z izraženim proteinom ORF2 prašičjega cirkovirusa tipa 2 1.6 ≤ RP ≤ 5.3

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 odmerkov (20 ml)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intramuskularna uporaba

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6 ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto zdravilo uporabite takoj

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji