Ypozane (osaterone acetate) – Označevanje - QG04CX90

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA - 1,875 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 1,875 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tablete vsebuje 1,875 mg osateronijevega acetata.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje benigne hipertrofije prostate pri psih samcih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Navedba ni smiselna.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/068/001

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

PRETISNI OMOT S 7 TABLETAMI S - 1,875 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 1,875 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA - 3,75 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 3,75 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tablete vsebuje 3,75 mg osateronijevega acetata

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje benigne hipertrofije prostate pri psih samcih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Navedba ni smiselna.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/068/002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

PRETISNI OMOT S 7 TABLETAMI S - 3,75 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 3,75 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA - 7,5 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 7,5 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tablete vsebuje 7,5 mg osateronijevega acetata

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje benigne hipertrofije prostate pri psih samcih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Navedba ni smiselna.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/068/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

PRETISNI OMOT S 7 TABLETAMI S - 7,5 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 7,5 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA - 15 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 15 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Vsaka tablete vsebuje 15 mg osateronijevega acetata.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Tablete.

4.VELIKOST PAKIRANJA

7 tablet.

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi.

6.INDIKACIJA(E)

Zdravljenje benigne hipertrofije prostate pri psih samcih.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Peroralna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Navedba ni smiselna.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Navedba ni smiselna.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN

UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali - oskrba le na podlagi veterinarskega recepta.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065 m – LID

06516 Carros Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/06/068/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

PRETISNI OMOT S 7 TABLETAMI S - 15 mg

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ypozane 15 mg tablete za pse

Osateronijev acetat

2.IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

VIRBAC S.A.

3.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

4.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

5.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji