Zycortal (desoxycortone pivalate) – Označevanje - QH02AA03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Zycortal
ATC: QH02AA03
Substanca: desoxycortone pivalate
Proizvajalec: Dechra Limited

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONASTA ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Zycortal 25 mg/ml suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje za pse dezoksikorton pivalat

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

dezoksikorton pivalat 25 mg/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

4 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

načeto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 C.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Dechra Limited

Snaygill Industrial Estate

Skipton

BD23 2RW

VELIKA BRITANIJA

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/189/001

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA NA VIALI

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Zycortal 25 mg/ml suspenzija s podaljšanim sproščanjem za injiciranje dezoksikorton pivalat

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

dezoksikortone pivalat 25 mg/ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

4 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji