ATC-kod - Qd

Arter ATC Namn på medicinering Ämne Tillverkare
Hundar QD07AC Cortavance / 2 / 3 / 4 / 5 hydrocortisone aceponate Virbac S.A.
Hundar QD11AH90 Apoquel / 2 / 3 / 4 / 5 oclacitinib maleate Zoetis Belgium SA