Ämne - A

Arter Ämne Namn på medicinering ATC Tillverkare
Hundar afoxolaner NexGard / 2 / 3 / 4 / 5 QP53BX04 Merial
Katter attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) /attenuated Chlamydophila felis (905 strain) /attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Purevax RCPCh / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Merial
Katter Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru Purevax RCPCh FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Merial
Katter attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) Purevax RC / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH Merial
Hundar afoxolaner / milbemycin oxime Nexgard Spectra / 2 / 3 / 4 / 5 QP54AB51 Merial
Hästar A/eq/Ohio/03 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP2242), influenza A/eq/Richmond/1/07 [H3N8] recombinant canarypox virus (vCP3011) and Clostridium tetani toxoid ProteqFlu-Te / 2 / 3 / 4 / 5 QI05AI01 Merial
Katter Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97) Purevax RCP FeLV / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AX Merial
Katter attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain) /inactivated feline calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains) / attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV) Purevax RCP / 2 / 3 / 4 / 5 QI06AH Merial